Momenteel gesloten

Corona voucher 2019-2020

Heeft u nog een Corona voucher/tegoedbon die niet werd ingeruild?

Dan heeft u 2 mogelijkheden; een overzetting naar seizoen 2021-2022 of een terugbetaling. Hieronder kan u een antwoord vinden op uw vragen.

Wenst u een terugbetaling?
 
U kan een aanvraag tot terugbetaling indienen vanaf de vervaldag van uw voucher/tegoedbon. Deze staat op uw tegoedbon aangegeven.U dient de aanvraag per mail te doen inclusief de voucher/tegoedbon in bijlage, dit mag naar info@snowtravel.be. De terugbetaling zal gebeuren op het rekeningnummer van waaruit uw betaling werd gedaan en binnen de 6 maanden zal u de betaling ontvangen.
 
 
Kan ik mijn voucher/tegoedbon verlengen?
 
U kan dit bedrag overzetten naar een reis in seizoen 21-22. Indien u een verlenging wenst kan u dit per mail melden dit mag naar info@snowtravel.be 


Ter info:
Dit zijn de mogelijkheden op dit moment, indien deze door de overheid anders bepaald worden, zullen wij u hierover informeren, mogen we daarom vragen uw aanvraag tot terugbetaling pas te doen vanaf de vervaldatum van uw voucher.
 

Info seizoen 2019-2020Werd uw vakantie 2019-2020 in verband met de gevolgen van het coronavirus geannuleerd?

Dan heeft u van ons een Corona-voucher/tegoedbon ontvangen. We verkeren momenteel, door de uitbraak van het coronavirus, in een zeer uitzonderlijke situatie. Een situatie die gevolgen met zich meebrengt waarmee we niet eerder te maken hebben gehad. Daarom waren wij genoodzaakt veel reizen te annuleren. We betreuren de enorme impact van het coronavirus op alle vakantieplannen, maar verwelkomen je graag weer in de nabije toekomst, om er alsnog samen een onvergetelijke vakantie van te maken.

Wie ontvangt de Corona-voucher/tegoedbon?

Indien uw vakantie in verband met het coronavirus geannuleerd werd, ontvang je ter compensatie van deze annulering een Corona-voucher/tegoedbon. Het gaat om alle bij Snowtravel geboekte reizen met een vertrekdatum tussen 13 maart 2020 en 29 april 2020. Ter compensatie van deze annulering heeft u van ons een tegoedbon ontvangen.
De waarde van de tegoedbon is beperkt tot het niet terugbetaalde gedeelte (een afgesloten verzekering wordt conform het ministeriële besluit niet vergoed) wat overeenkomt met de waarde zoals op uw huidige reisbevestiging (2019 - 2020).
Snowtravel heeft een akkoord bereikt met de verzekeringsmaatschappij zodat u ook de verzekering kan overzetten naar uw nieuwe reis, dit onder enkele voorwaarden.
Indien uw huidige reis van seizoen 2019 - 2020 is uitgesteld omwille van Covid-19 en u deze reis overboekt naar het volgende seizoen met dezelfde inhoud (betekenende: dezelfde periode, bestemming, hotel, opties, … idem aan uitgesteld reis) zal de verzekering (indien deze geboekt was) worden overgenomen op de nieuwe reis zoals ze oorspronkelijk geboekt was. ( De verzekeraar/ maatschappij / organisatie heeft het recht om de prijsverhogingen van de polis van het seizoen 2020-2021 door te rekenen aan de klant zonder deze eerst in kennis te stellen).
(OPGELET: gelieve uw huidige reisbevestiging bij te houden, deze mag altijd worden opgevraagd door de verzekeraar / maatschappij / organisatie ter controle).
De waarde (het bedrag) van de polis kan nooit worden overgedragen naar andere personen, geruild, ingeruild of verkocht of worden uitbetaald in gelden. Deze regeling vervalt automatisch na de uiterste datum van 28/04/2021.
U dient bij uw nieuwe boeking waarbij u de voucher wenst in te ruilen, duidelijk te melden dat u deze wenst te gebruiken. Dit met vermelding van de unike nummer en dossiernummer.

Gebruiksvoorwaarden voucher/tegoedbon
 
1. Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op, en maken deel uit van, de tegoedbon, verstrekt door Snowtravel BV, met maatschappelijke zetel te Hasselt en ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0898.691.538 Snowtravel BV, RPR Antwerpen Afdeling Hasselt.
 2. Deze tegoedbon wordt verstrekt overeenkomstig de bepalingen van het ministerieel besluit van 19 maart 2020 betreffende de terugbetaling van opgezegde pakketreizen (B.S., 20 maart 2020) als gevolg van de opzegging van de pakketreisovereenkomst van de reiziger, om reden van de coronacrisis
 3.. De reiziger heeft niet het recht de tegoedbon te weigeren. Door gebruik te maken van de tegoedbon stemt de reiziger in met de toepasselijkheid van deze gebruiksvoorwaarden en verbindt hij/zij zich ertoe deze na te leven.
4. Deze tegoedbon op naam van de hoofboeker wordt verstrekt als gevolg van de opzegging om reden van de coronacrisis, van de reis dat werd geboekt onder dossiernummer, naam en heeft een waarde van zoals op de tegoedbon vermeld. 
5. De tegoedbon is op naam en niet overdraagbaar. De tegoedbon kan niet worden geruild, ingeruild of verkocht.
6. De waarde van de tegoedbon staat eveneens vermeld op de voorzijde van de tegoedbon.
7. De organisator rekent geen bijkomende kosten aan voor het afleveren van de tegoedbon (opgelet: de waarde van de afgesloten verzekering wordt NIET opgenomen in deze tegoedbon en worden NIET terugbetaald). 
8. Deze tegoedbon is niet cumuleerbaar met een vroegboekkorting of andere kortingen, of voorwaarden die dienen als promotie.
9. Indien u wenst dat uw huidige geboekte reis overgezet wordt naar het volgend seizoen met dezelfde periode - bestemming - Hotel - incl. de opties die reeds in het seizoen 2019-2020 werd besteld en geboekt is dit mogelijk maar altijd afhankelijk van het reisaanbod dat beschikbaar is op het moment van de nieuwe boeking.
9.1 Na uw bevestiging dat de huidige reis onder dossiernummer (op de tegoedbon vermeld) volledig mag overgezet worden, zullen de nieuwe documenten u automatisch bezorgd worden. Wanneer de volledige reis in zijn geheel wordt overgeboekt zullen er geen extra kosten worden aangerekend. Het is de verantwoordelijkheid van klant/hoofboeker, om te controleren dat een eventuele nieuwe geboekte (pakket-) reis van dezelfde aard en omvang zijn naargelang de bestelbon onder dossiernummer (op de tegoedbon vermeld). Als het blijkt bij uw bevestiging voor omboeking de gekozen reis niet meer beschikbaar is, kan de organisator niet verantwoordelijk worden gesteld of een bijkomende schadevergoeding verschuldigd zijn.
10. Het is mogelijk om een andere reis te boeken en de tegoedbon hiervoor te gebruiken die vervolgens in vermindering wordt gebracht (excl. verzekering). Bij een wijziging t.o.v. de huidige boeking onder dossiernummer (op de tegoedbon vermeld) heeft de organisator het recht om administratieve kosten door te rekenen. De administratieve kost is afhankelijk van de ingreep, aanpassing en afwijking van het huidig dossier.
11. Zowel voor punt 9; 9.1;10 is de organisator niet gebonden om de prijzen van het seizoen 2019-2020 aan te houden voor de (pakket-) reis (incl. ALLE opties van welke aard, type of omvang dan ook). Upgrades, extra's, die worden doorgerekend en uiteraard door de klant bijbetaald.
12. De begunstigde van de tegoedbon is de natuurlijke of rechtspersoon die de opgezegde pakketreisovereenkomst heeft afgesloten (op naam van de hoofboeker) en deze is vermeld op de tegoedbon.
13. De organisator heeft zekerheid gesteld voor de terugbetaling van de waarde van de tegoedbon in geval van financieel onvermogen, zoals voorzien in het koninklijk besluit van 29 mei 2018 betreffende de bescherming tegen insolventie bij de verkoop van pakketreizen, gekoppelde reisarrangementen en reisdiensten. De organisator is verzekerd bij Vereniging Vlaamse Reisbureaus (VVR) met maatschappelijke zetel te Brugge Koningin Astridlaan 29/0001 en ondernemingsnummer 0898.691.538