Periode

Wedstrijdreglement

Win een skireis naar Livigno!

Heb je altijd al willen skiën op de bergen van Livigno of willen proeven van een fantastische après-ski? Neem dan deel aan onze actie en win een reis naar Livigno van vrijdag 19 april tem dinsdag 23 april.

Wedstrijdreglement

Artikel 1 – Organisatie

Deze wedstrijd wordt georganiseerd door Snowtravel BVBA, ondernemingsnummer BE 0898.691.538, gevestigd in de Luikersteenweg 248 B 3/1 in 3500 Hasselt. De wedstrijd is toegankelijk via de Facebookpagina Snowtravel.

Artikel 2 – Periode

De wedstrijd vindt plaats van 15/08 t.e.m. 31/08/2018.

Artikel 3 – Spelregels

• De wedstrijd vindt plaats op de Facebookpagina van Snowtravel
• De deelnemer plaatst de omslagfoto van Snowtravel als zijn eigen omslagfoto en deelt in de social post van de actie mee waarom hij of zij verdient om te winnen.
• De persoon die het origineelste antwoord geeft, en die zij of haar omslagfoto aangepast heeft naar die van Snowtravel, is de winnaar van de prijs.
• In de week na het verlopen van de hierboven vermeldde periode (zie artikel 2) zal de winnaar van de actie bekend gemaakt worden via een Facebookbericht. De naam van deze persoon zal ook vermeld worden op de Facebookpagina van Snowtravel. Indien de winnaar zich binnen 7 dagen niet bekendmaakt, zal de persoon die het volgende meest originele antwoord gaf, aangeduid worden als nieuwe winnaar.
• Elke deelnemer kan slechts eenmaal deelnemen.
• Het deelnemen aan deze wedstrijd houdt de aanvaarding in van dit reglement.
• Deelname aan de wedstrijd wordt voorbehouden aan iedere meerderjarige natuurlijke persoon met een woonplaats in België.
• De deelname aan deze wedstrijd is gratis en verbindt geenzins tot de aankoop van welk product of dienst dan ook. • Medewerkers van Snowtravel zijn niet uitgesloten van deelname maar maken geen kans op de prijs.
• Eventuele berichten zonder verband met de wedstrijd of reacties die als kwetsend opgevat kunnen worden, kunnen door Snowtravel worden verwijderd.
• Snowtravel handelt in overeenstemming met de gedragscode promotionele kansspelen.
• Snowtravel en de door haar ingeschakelde hulppersonen of derden zijn niet aansprakelijk voor enige uit de actie voortvloeiende handelingen.
• Snowtravel en de door haar ingeschakelde hulppersonen of derden zijn niet aansprakelijk voor enige schade of letsel aan eigendommen of personen, als gevolg van de uitgereikte prijzen.

Artikel 4 – Winnaar en prijs

Er wordt 1 wedstrijdwinnaar geselecteerd. Deze winnaar wint een reis naar Livigno voor 1 persoon van vrijdag 19 april 2019 tem dinsdag 23 april 2019, 2 nachten en 3 skidagen, inclusief busreis en kamer met ontbijt in hotel Alegra, exclusief skipas.

De prijswinnaar wordt gekozen op basis van het creatiefste antwoord op de vraag “Waarom verdien jij deze reis naar Livigno?”. Op het einde van de hierboven vermeldde periode (zie artikel 2) zal de winnaar via Facebook gecontacteerd worden en verdere informatie ontvangen.

Artikel 5 - Uitsluiting

Snowtravel kan op ieder moment een persoon uitsluiten van deelname aan de wedstrijd, als deze niet voldoet aan de deelnamevoorwaarden zoals voorzien in artikel 3, of in het geval van vermoeden van bedrog of misbruik. In dit geval wordt de eerstvolgende persoon verkozen, die voldoet aan het criterium van Snowtravel.

Artikel 6 – Informatie over de prijs

De prijs omvat een reis voor 1 persoon naar Livigno die exclusief door Snowtravel wordt georganiseerd. Deze reis zal plaatsvinden van vrijdag 19 april 2019 t.e.m dinsdag 23 april 2019.

Tijdens deze reis zal 1 persoon genieten van 2 nachten in hotel Alegra (kamer met ontbijt), 3 skidagen (exclusief skipas) en een busreis heen en terug.

Deze prijs is niet inruilbaar tegen speciën of andere voordelen in natura. De prijs wordt alleen toegekend of overhandigd aan de winnaar, die daarvoor kan verzocht worden om zijn identiteit aan te tonen. Er wordt maximaal één prijs toegekend per adres / woonplaats waar meerdere personen samenwonen als gezin.

De winnaar gaat akkoord dat bij uitreiking van de prijs foto’s en video’s mogen genomen worden door de organisatie. Achteraf mogen foto’s en video’s gebruikt worden op www.snowtravel.be en de Facebookpagina van Snowtravel.

Artikel 7 – Overmacht

Indien een wettelijke of structurele wijziging, een geval van overmacht of elke verandering buiten de wil van Snowtravel de voortzetting of het evenwicht van dit programma verhindert of de wezenlijke onderdelen ervan wijzigt, wordt Snowtravel ontlast van iedere verbintenis.

Artikel 8 – Wijziging van de wedstrijd

Snowtravel behoudt zich het recht voor om de actie of een deel ervan te wijzigen, uit te stellen, in te korten, te verleggen of in te trekken indien, naar mening van Snowtravel, de omstandigheden dit vereisen. Snowtravel kan daarvoor niet aansprakelijk gesteld worden.

Druk-, spel-, zet- of andere fouten kunnen niet ingeroepen worden als grond voor welke verplichting dan ook vanwege Snowtravel.

Artikel 9 – Persoonsgegevens

De gegevens die nodig zijn voor deelname worden opgeslagen door Snowtravel en worden niet verkocht of aan derden verstrekt. De gegevens worden opgenomen in een bestand; op dit bestand is de Wet bescherming persoonsgegevens van toepassing.

Door deelname verlenen de prijswinnaars toestemming aan Snowtravel om hun namen te gebruiken voor het publiekelijk bekendmaken van winnaars.

Artikel 10 – Eventuele klachten

Het deelnemen aan deze wedstrijd houdt de onvoorwaardelijke aanvaarding in van het reglement en van iedere beslissing van de organisator. Er zal geen betwisting in beschouwing worden genomen door de organisator.

Elke klacht in verband met deze campagne moet schriftelijk verstuurd worden binnen de 7 werkdagen volgend op het einde van de wedstrijdperiode, naar de maatschappelijke zetel van Snowtravel. Er zullen geen klachten mondeling of telefonisch worden behandeld. Laattijdige of niet schriftelijk ingediende klachten zullen niet in aanmerking worden genomen. Dit reglement is onderworpen aan het Belgisch recht en elk geschil tot de toepassing ervan valt onder de bevoegdheid van de Brusselse rechtbanken.

​Artikel 11 – Algemeen

Schade als gevolg van het gebruik van persoonlijke gegevens van de deelnemer door onbevoegden kan in geen geval verhaald worden op de organisator, indien deze alle noodzakelijke beveiligingsmaatregelen heeft genomen die redelijkerwijs van hem mogen worden verwacht. De winnaar geeft de uitdrukkelijke toestemming aan Snowtravel om melding te maken van hun identiteit op de sociale netwerken, en in de media in het algemeen.
SLUITEN
Wij gebruiken cookies om het voor jou nog makkelijker en persoonlijker te maken. Met de cookies kunnen onze partners en wij advertenties aanpassen aan jouw interesses en kun je informatie delen via social media. Bezoek je onze website, dan ga je akkoord met het verwerken van de gegevens die zowel wij als onze partners hebben verkregen met behulp van deze cookies.