Verzekering





Snowtravel biedt u in samenwerking met PROTECTIONS, de mogelijkheid een verzekering te onderschrijven aan de beste voorwaarden. Deze verzekeringen worden u sterk aanbevolen. Vertrek goed verzekerd ! In de reissom is geen verzekering inbegrepen. Een verzekering kan enkel worden afgesloten bij de reservatie of uiterlijk binnen de 5 dagen na uw bevestiging en kan nadien niet meer geannuleerd worden. De annuleringsverzekering laat u toe om zonder risico vroegtijdig te boeken. Met de annulerings- en bijstandsverzekering kan u ook ter plaatse onbezorgd van uw vakantie genieten.
 
PREMIE WEEKREIZEN (Vanaf 5 nachten ter plaatse)
Annuleringsverzekering: € 44 per persoon / € 139 per familie (vanaf 3pers.)
Annulerings- en bijstandsverzekering: € 59 per persoon / € 179 per familie* (vanaf 3 pers.)
 
PREMIE SHORTSKI (Maximum 4 nachten ter plaatse)
Annuleringsverzekering: € 39 per persoon / € 119 per familie (vanaf 3pers.)
Annulerings- en bijstandsverzekering: € 49 per persoon / € 149 per familie* (vanaf 3pers.)
 
*Familie = alle personen van hetzelfde gezin die op hetzelfde adres gedomicilieerd zijn alsook de meereizende minderjarige kinderen uit een ontbonden huwelijk en de meereizende minderjarige kleinkinderen waarvan de ouders de ouders niet meereizen.

Wij stellen u de Protections producten voor die volgens ons nauw aansluiten op ons reisaanbod. Uiteraard staat het u steeds vrij een andere verzekering naar uw eigen keuze af te sluiten. Deze verzekering biedt tijdelijk een oplossing als u uw reis moet annuleren en/of als er iets misloopt tijdens uw vakantie afhankelijk van de onderschreven formule en waarborgen.
De annuleringsverzekering is een verzekeringsovereenkomst waarbij de verzekeraar zich ertoe verbindt om financieel tussen te komen wanneer u door bepaalde gebeurtenissen een reis moet annuleren. De verzekering is geldig na ontvangst betaling tot het moment van vertrek. De reisbijstandsverzekering is een verzekeringsovereenkomst waarbij de verzekeraar zich ertoe verbindt om financieel tussen te komen wanneer u tijdens de reis gezondheidsproblemen heeft in het buitenland of overlijdt, slachtoffer bent van bepaalde incidenten, bagageproblemen ervaart of een vertraging oploopt. De all-in verzekering is een combinatie van de annulerings- en reisbijstandsverzekering. Deze verzekering is dus geldig na ontvangst betaling tot het moment van thuiskomst. Opgelet : Indien u ouder bent dan 70 jaar is bij de reis-en bijstandsverzekering uw kapitaal reisongeval niet verzekerd. Een beknopte omschrijving van de voornaamste waarborgen en uitsluitingen, evenals andere nuttige informatie vind je in de volgende documenten: Informatiedocument tijdelijke polis annulatie (IPID fiche) + Informatiedocument tijdelijke polis reisbijstand (IPID fiche)  Dit document heeft als doel u een overzicht te geven van de voornaamste dekkingen en uitsluitingen met betrekking tot deze verzekering. Dit document werd niet gepersonaliseerd op basis van uw specifieke behoeften en de erin opgenomen informatie is niet exhaustief. Voor bijkomende informatie gelieve de  algemene voorwaarden te raadplegen aangaande dit verzekeringsproduct. Waarborg Reisbijstand algemene vw +  gemeenschappelijke bepalingen algemene vw.

06/10/2020: Er is een aanpassing aan de guidelines voor medische bijstand. Klanten kunnen hun reisbijstand inroepen zolang hun reis niet wordt verboden door de Belgische overheid (FOD Buitenlandse Zaken) of de overheid van het land van bestemming. Voor dit land waarborgen wij alle gedekte gevallen dus ook indien u ziek wordt door Covid-19. Voor landen waar het verboden is om naartoe te reizen worden enkel essentiële reizen gedekt (na acceptatie van reden om essentiële reis te maken). Dit is GEEN aanpassing van de algemene voorwaarden maar een ruimere toepassing om tegemoet te komen aan de behoeftes van onze klanten.
Zelfs indien je mutualiteit geen dekking biedt als je naar een rode zone reist, zijn de medische kosten ook gedekt door deze verzekering van Protections. 


 
De annulerings- en all-in verzekering dienen ten laatste 5 werkdagen na de boeking of bevestiging van de reis te worden afgesloten. De reisbijstands- en all-in verzekering gelden voor reizen tot maximum 30 dagen.
Volgende vrijstellingen worden steeds in mindering gebracht: € 50 per persoon bij annulatie, € 25 voor de medische kosten, € 125 bij burgerlijke aansprakelijkheid en € 50 voor verloren, gestolen, of beschadigde bagage. Bij de terugbetaling van een annuleringdossier wordt er in totaal €100 per persoon dossierkosten ingehouden door Snowtravel.
Aangiftes voor annulatie of medische bijstand kunt u aangeven met onderstaande formulieren:
De aangifte van een reisannulering dient altijd schriftelijk te gebeuren en bij een annulering wegens medische redenen dienen wij altijd de medische vragenlijst te ontvangen. Hoe vollediger je dossier, hoe sneller en efficiënter wij jouw schade kunnen afhandelen.