Verzekering


Snowtravel biedt u in samenwerking met PROTECTIONS, de mogelijkheid een verzekering te onderschrijven aan de beste voorwaarden. Deze verzekeringen worden u sterk aanbevolen. Vertrek goed verzekerd ! In de reissom is geen verzekering inbegrepen. Een verzekering kan enkel worden afgesloten bij de reservatie of uiterlijk binnen de 5 dagen na uw bevestiging. De annuleringsverzekering laat u toe om zonder risico vroegtijdig te boeken. Met de annulerings- en bijstandsverzekering kan u ook ter plaatse onbezorgd van uw vakantie genieten.
 
PREMIE WEEKREIZEN (VANAF 5 NACHTEN TER PLAATSE)
Annuleringsverzekering: € 34 per persoon / €89 per familie (vanaf 3pers.)
Annulerings- en bijstandsverzekering: € 44 per persoon / €109 per familie* (vanaf 3 pers.)
 
PREMIE SHORTSKI (MAXIMUM 4 NACHTEN TER PLAATSE)
Annuleringsverzekering: € 29 per persoon / €79 per familie (vanaf 3pers.)
Annulerings- en bijstandsverzekering: € 34 per persoon / €89 per familie* (vanaf 3pers.)
 
*Familie = alle personen van hetzelfde gezin die op hetzelfde adres gedomicilieerd zijn alsook de meereizende minderjarige kinderen uit een ontbonden huwelijk en de meereizende minderjarige kleinkinderen waarvan de ouders de ouders niet meereizen.

Deze verzekering biedt tijdelijk een oplossing als u uw reis moet annuleren en/of als er iets misloopt tijdens uw vakantie afhankelijk van de onderschreven formule en waarborgen.
De annuleringsverzekering is een verzekeringsovereenkomst waarbij de verzekeraar zich ertoe verbindt om financieel tussen te komen wanneer u door bepaalde gebeurtenissen een reis moet annuleren. De verzekering is geldig na ontvangst betaling tot het moment van vertrek. De reisbijstandsverzekering is een verzekeringsovereenkomst waarbij de verzekeraar zich ertoe verbindt om financieel tussen te komen wanneer u tijdens de reis gezondheidsproblemen heeft in het buitenland of overlijdt, slachtoffer bent van bepaalde incidenten, bagageproblemen ervaart of een vertraging oploopt. De all-in verzekering is een combinatie van de annulerings- en reisbijstandsverzekering. Deze verzekering is dus geldig na ontvangst betaling tot het moment van thuiskomst. Opgelet : Indien u ouder bent dan 70 jaar is bij de reis-en bijstandsverzekering uw kapitaal reisongeval niet verzekerd. Een beknopte omschrijving van de voornaamste waarborgen en uitsluitingen, evenals andere nuttige informatie vind je in de volgende documenten: Informatiedocument tijdelijke polis (IPID fiche) Dit document heeft als doel u een overzicht te geven van de voornaamste dekkingen en uitsluitingen met betrekking tot deze verzekering. Dit document werd niet gepersonaliseerd op basis van uw specifieke behoeften en de erin opgenomen informatie is niet exhaustief. Voor bijkomende informatie gelieve de  algemene voorwaarden + addendum te raadplegen aangaande dit verzekeringsproduct. Extra toelichting coronavirus.
06/10/2020: Er is een aanpassing aan de guidelines voor medische bijstand. Klanten kunnen hun reisbijstand inroepen zolang hun reis niet wordt verboden door de Belgische overheid (FOD Buitenlandse Zaken) of de overheid van het land van bestemming. Voor dit land waarborgen wij alle gedekte gevallen dus ook indien u ziek wordt door Covid-19. Voor landen waar het verboden is om naartoe te reizen worden enkel essentiële reizen gedekt (na acceptatie van reden om essentiële reis te maken). Dit is GEEN aanpassing van de algemene voorwaarden maar een ruimere toepassing om tegemoet te komen aan de behoeftes van onze klanten.
Zelfs indien je mutualiteit geen dekking biedt als je naar een rode zone reist, zijn de medische kosten ook gedekt door deze verzekering van Protections. 


 
De annulerings- en all-in verzekering dienen ten laatste 5 werkdagen na de boeking of bevestiging van de reis te worden afgesloten. De reisbijstands- en all-in verzekering gelden voor reizen tot maximum 30 dagen.
Volgende vrijstellingen worden steeds in mindering gebracht: € 50 per persoon bij annulatie, € 25 voor de medische kosten, € 125 bij burgerlijke aansprakelijkheid en € 50 voor verloren, gestolen, of beschadigde bagage. Bij de terugbetaling van een annuleringdossier wordt er in totaal €100 per persoon dossierkosten ingehouden door Snowtravel.
Aangiftes voor annulatie of medische bijstand kunt u aangeven met onderstaande formulieren:
De aangifte van een reisannulering dient altijd schriftelijk te gebeuren en bij een annulering wegens medische redenen dienen wij altijd de medische vragenlijst te ontvangen. Hoe vollediger je dossier, hoe sneller en efficiënter wij jouw schade kunnen afhandelen.
ADDENDUM AAN DE ALGEMENE VOORWAARDEN VAN PROTECTIONS

Vanaf 01/05/2020, worden de gevolgen die direct of indirect verband houden met een overmacht te wijten aan een epidemie, een pandemie, een quarantaine of een lockdown niet meer gedekt door het verzekeringscontract.
Deze informatie annuleert en vervangt alle andere informatie die in elk ander precontractueel of contractueel document werd vermeld en aan u werd meegedeeld (voorbeelden: ipid-fiche, algemene en bijzondere voorwaarden).
Dit addendum is niet van toepassing op de nog lopende contracten, onderschreven tot en met 30/04/2020

TOELICHTING OVER HET CORONAVIRUS:


Volgend op voorgaande communicatie en addendum aan de algemene voorwaarden, wensen wij te verduidelijken dat de uitsluitingen voor epidemie en pandemie gelden voor zover deze toestand wordt bevestigd door een negatief reisadvies op de website van de FOD Buitenlandse Zaken. Indien er geen
epidemie of pandemie is in het land van vertrek of bestemming wordt een besmetting met Covid-19 beschouwd als een ziekte en blijft de dekking van kracht.