Initiator Opleiding Initiator BFSI

INHOUD
De cursus bestaat uit 3 onderdelen: een didactisch gedeelte (lesgeven), een skitechnisch (eigen skitechniek en demo’s skiën) en een theoretisch gedeelte. Om je diploma te behalen, moet je slagen voor de drie onderdelen. De cursus wordt afgewerkt gedurende 7 dagen in de bergen of gedurende 4 weekends op een indoor skibaan. Op het einde van deze periode worden de praktische examens afgenomen door twee docenten, d.w.z. didactiek en skitechniek. In principe gebeurt dit op een indoor skibaan. Er wordt van jou verwacht minstens 80% van het praktijkgedeelte aanwezig te zijn en open te staan voor de lessen van de docent . Een theoretisch deel wordt later tijdens een volledig weekend gegeven voor het theoretisch examen.. Er wordt van jou verwacht minstens 80% van het praktijkgedeelte aanwezig te zijn en open te staan voor de lessen van de docent . Een theoretisch deel wordt later tijdens een volledig weekend gegeven voor het theoretisch examen.
 • A. Didactisch luik: Gedurende de cursus krijg je zowel en de voor- als in de namiddag les. Het leerplan wordt doorlopen van beginner tot basisparallelbocht. ‘s Avonds worden deze lessen opnieuw doorgenomen. De docent geeft van elk onderwerp een typeles. Je geeft zelf 2 proeflessen waarvan je onmiddellijk feedback krijgt. Op die manier kan je de examenles goed voorbereiden. De examenles wordt geloot op het einde van de cursus. Deze wordt geëvalueerd door twee docenten. Op het einde van de praktijkexamens worden de resultaten meegedeeld met feedback. Je bent geslaagd indien je minstens voldoende (B-score) behaalt. De lessen zijn: materaalgewenning, afdalen in de hellingslijn, aanleren sneeuwploeg, aanleren ploegbocht, schuin voorwaarts afdalen, zijwaarts afglijden, bergwaarts wenden, elementaire bocht, aanleren basisparallelbocht, basisparallelbocht met aanleren stokinzet, verkorten radius.
 • B. Skitechnisch luik: Dagelijks wordt er tijd besteed aan het bijwerken van je skitechniek, aangevuld met videobesprekingen. Enerzijds worden je parallelbochten verbeterd en anderzijds wordt er gewerkt aan het afwerken van je demo’s op basisniveau. Na een week trainen, moet je tonen dat je de gevraagde technieken beheerst en kan demonstreren. De demo’s worden op de juiste snelheid geskied. De demo’s zijn: vrije afdaling met ritmewissel, parallelbochten met lange radius, bergwaarts wenden, zijwaarts afglijden, ploegbocht, elementaire bocht en basisparallelbocht. Iedere demo mag je tweemaal skiën, de behaalde punten worden samengeteld. Je bent geslaagd indien je voor elke demo een voldoende (B-score) behaalt.
 • C. Theoretisch luik: Na de praktijk volgt er nog een theorieweekend op de sportfaculteit in Leuven. Aanwezigheid is niet verplicht maar wordt toch sterk aangeraden. Hier krijg je nog een aantal vakken waarvan je later een theoretische examen aflegt: fysiologische invloed van het bergklimaat, algemene conditietraining, EHBO, geschiedenis van het skiën, materiaal en uitrusting, skiën voor kinderen, liftgebruik, sneeuwsport en milieu. Methodiek en didactiek worden tijdens de praktijk gegeven, maar moeten voor het examen gekend zijn.
3. EXAMENREGELING
 • Als de drie onderdelen zijn afgewerkt, krijg je de officiële uitslag. Voor skitechniek, didactiek en theorie moet je telkens minstens een voldoende (B-score) scoren. Indien je geslaagd bent, krijg je het diploma bij het begin van het volgende seizoen. Als je een tekort hebt voor één of meerdere onderdelen, kan je inschrijven voor een herexamen dat binnen de drie jaar afgelegd dient te worden. Als het tekort heel klein is, kan de docent een deliberatie voorstellen, mede op basis van de rest van je cijfers. Voor didactiek kunnen eventueel je proeflessen mee in rekening gebracht worden.
TOELATINGSVOORWAARDEN
 • minimum 16 jaar zijn bij het begin van de opleiding
 • een verklaring ondertekenen waarbij de kandidaat bevestigt dat hij/zij medisch geschikt is om de cursus te volgen en skiles te geven
 • slagen in de toelatingsproef afgenomen door BFSI of in het bezit zijn van: Chamois d'argent, fléche vermeil of toelatingsproef VTS
PROGRAMMA
 • Theorie: algemene didactiek 2u, kinderski 1u, skigymnastiek 1u, materiaal en uitrusting 2u, EHBO 4u, fysiologie van het hooggebergte 2u, specifieke didactiek en opbouw skileerplan 16u, ski en milieu 1u, geschiedenis van het skiën 1u.  Totaal 30u.
 • Praktijk techniek: analyse en inoefenen van de technieken van de basisschool, persoonlijke techniekverbetering, praktijkexamens. Totaal 50u.
 • Praktijk didactiek: didactische oefeningen betreffende de leerstof.  Totaal 20u.
 • Algemeen totaal: 100u.
VRIJSTELLING
 • Voor personen die in het bezit zijn van een VTS of ADEPS getuigschrift initiator sneeuw- of kunstpiste, kandidaten die van deze vrijstelling gebruik willen maken melden dit vooraf en tijdig aan Ruud Wittevrongel via witteruud@hotmail.com
 • Licentiaten LO en regenten LO kunnen worden vrijgesteld van de cursus initiator indien zij voldoende scoren in de sporttechnische toelatingsvoorwaarden.  Hiervoor moeten zij minstens op elk onderdeel een A behalen bij de toelatingsproef.  Dit geldt ook voor derdejaarsstudenten LO na voorlegging van een attest van hun schoolinstelling.  Zij kunnen inschrijven voor een cursus instructeur.  Kandidaten die van deze vrijstelling gebruik willen maken melden dit vooraf en tijdig via witteruud@hotmail.com.  Let op: het volgen van een cursus initiator blijft meer garantie bieden op een completere opleiding en vormt een betere basis voor de cursus instructeur.