Bij een volgende uitbraak van Corona en/of sluiting van de grenzen, ben ik verzekerd dat ik mijn geld niet kwijt ben?
Snowtravel BV heeft met de meeste hotels een garantie weten te realiseren zodoende dat uw terugbetaling verzekerd is tot de dag van vertrek. meer uitelg zie : CORONA HOTELS
Ik ben ziek en ik kan niet op reis vertrekken. Is dit gedekt door de annuleringsverzekering?
Wordt u ziek (ook ten gevolge van Covid 19) en kan u daardoor niet afreizen, dan dekt de annuleringsverzekering die u via Snowtravel sloot de annuleringskosten conform de algemene polisvoorwaarden. Bent u bang en wil u niet reizen ten gevolge covid-19, dan dekt onze aangeboden verzekering dit niet.

Ik word getroffen door corona op reis. Dekt de verzekering dit?
Wie ziek wordt op reis kan beroep doen op zijn reisbijstandsverzekering.  Hebt u een reisbijstandsverzekering via Snowtravel afgesloten dan zal dit ook het geval zijn mocht u ziek worden t.g.v. het corona-virus en zullen de kosten (vb van een eventuele hospitalisatie) dekken. Dit steeds volgens de algemene polisvoorwaarden van uw polis. Indien je zelf een reisbijstandsverzekering hebt afgesloten, dien je je makelaar te contacteren.

Kan ik mijn reis ten alle tijden annuleren?
De klant kan ten alle tijden zijn reis annuleren conform de bijzondere reisvoorwaarden van Snowtravel en draagt de annuleringskosten die daaraan verbonden zijn.

We reizen met de bus, welke maatregelen worden er genomen? Hoe zal de reis met autocar verlopen?
Snowtravel maakt zich sterk en garandeert het CORONA PROOF reizen met een Dream Class. Alle info over reizen met autocar in corona tijd kan u hier vinden. 

Tijdens de reis verandert de situatie ter plaatse. Geraak ik terug? Als ik in een hotel in quarantaine wordt gezet, wie betaalt die extra kosten?
Snowtravel staat er voor gerant dat we hulp en bijstand op afstand zullen verlenen. Dat is uiteraard niet zo eenvoudig als uw hotel "op slot" zit. Van zodra dit gebeurt neem dan zo nodig contact op met de reisleiding. Snowtravel verbindt zich er toe om je veilig terug naar België te brengen naargelang de mogelijkheden en situatie van dat moment. Mogelijk biedt een afgesloten reisverzekering dekking voor de kosten te plaatse als gevolg van onvermijdbare en buitengewone omstandigheden Dat is even niet anders: U, het hotel, en Snowtravel staan voor een overmacht situatie  neem hierover even contact op met uw verzekeraar.

Mijn geboekte reis wordt geannuleerd door een reisverbod van de overheid. Ben ik mijn geld kwijt? 
Snowtravel garandeert u voor héél winterseizoen 2020-2021 een kosteloze annulering in geval van een door de overheid opgelegd reisverbod ten gevolge van Covid 19. Indien je reis wordt geannuleerd door een verbod op reizen door de Belgische regering / FOD Buitenlandse zaken zal Snowtravel steeds de wettelijke verplichtingen navolgen die door de overheid worden opgelegd. (Zoals in het verleden bij de eerste Corona uitbraak waren de mogelijkheden: de reis omboeken indien dit mogelijk was of een terugbetaling/voucher aanvragen) U kan de regels en reisadviezen raadplegen op volgende website:
https://diplomatie.belgium.be/nl/Diensten/Op_reis_in_het_buitenland/reisadviezen
 
Zijn hier annulerings-of andere kosten aan verbonden?
Er zullen geen annuleringskosten worden aangerekend, enkel een inhouding van de dossierkosten die nodig zijn om het tot stand te brengen van de reservatie (dossier),  die vermeld staan op de reisbevestiging voor afsluiten van het reiscontract.

Zijn de skihotels corona-veilig?
Al onze partner-hotels passen nauwgezet de meest strikte voorzorgsmaatregelen toe, ook zij hebben opgelegde maatregelen van de plaatselijke regering die ze moeten opvolgen.

Kan ik een verzekering afsluiten tegen Covid 19?
De annuleringsverzekering die door Snowtravel wordt aangeboden dekt pandemieën niet. Gelieve u hierover verder te informeren bij uw verzekeringsmakelaar. Voor meer gedetailleerde informatie kunt u contact opnemen met de verzekeringstussenpersoon van uw keuze.

Wat als er voor mijn reisbestemming een reisverbod wordt uitgevaardigd? Kan ik dan naar een andere bestemming?
De reisorganisatie zal in dat geval zo snel mogelijk hierover contact met u opnemen. De organisator Snowtravel is verplicht volgens de algemene voorwaarden van de pakketreiswetgeving (wet van 21 november 2017 betreffende de verkoop van pakketreizen, gekoppelde reisarrangementen en reisdiensten) om u een alternatief aan te bieden.  De organisator Snowtravel kan en mag zal een wijzigingen doorvoeren (bv. aanpassing van route, hotel, bestemming, land).

Waar vind ik objectieve informatie over dit corona-virus?
Over het corona-virus (officieel COVID-19 genoemd) is heldere informatie te vinden op de website https://www.info-coronavirus.be/nl/.

Ik heb een Corona Voucher. Hoe kan ik deze verzilveren bij een nieuwe boeking?
Telefonische boeking: U kunt bij het boeken aangeven dat u een Corona Voucher wenst te verzilveren. Zorg dat u het vouchernummer bij de hand heeft. De Corona Voucher dient vervolgens via de email of via de post opgestuurd te worden naar Snowtravel. Indien u de voucher via de post heeft ontvangen dient u deze ook terug te sturen via de post.
Online boeking: U kunt bij het boeken bij het gevraagde “ja” aanvinken dat u een Corona Voucher wenst te verzilveren. Vermeld hierbij uw vouchernummer en dossiernummer. De Corona Voucher dient vervolgens via de email of via de post opgestuurd te worden naar Snowtravel. Indien u de voucher via de post heeft ontvangen dient u deze ook terug te sturen via de post. Let op! Stuur de Corona Voucher pas op nadat u de factuur heeft ontvangen en de boeking dus definitief is
Alle informatie over uw voucher kan u hier vinden.
 
Snowtravel kan niet verantwoordelijk of aansprakelijk worden gesteld voor de foute info van de overheid en/of wijzigen tijdens de reis en/of de slechte wil of ideeën van een cliënt of voor de schadelijke gevolgen. De reiziger kan zich ten alle tijden zelf informeren i.v.m. de toestand op de bestemming voor afreis en kent hiervan de mogelijke gevolgen, op moment hij/zij de reis aanvangen verklaren zich ook hiermee akkoord.