Winterbanden of sneeuwkettingen verplicht?

Winterbanden of sneeuwkettingen verplicht?

Winterbanden of sneeuwkettingen verplicht?

Zijn sneeuwkettingen verplicht als ik al winterbanden heb?

Het verzuimen van de sneeuwkettingen te leggen kan leiden tot problemen bij het claimen van de schade bij je verzekering.

Daarnaast worden bestuurders die zonder sneeuwkettingen rijden in veel gevallen aansprakelijk gesteld voor de schade. Hierbij geldt een omgekeerde bewijslast. Dat betekent, dat je bij voorbaat in staat van beschuldiging wordt gesteld en zelf je onschuld moet bewijzen. Je moet dan kunnen bewijzen dat het ongeval exact hetzelfde zou zijn gelopen wanneer je wél met sneeuwkettingen had gereden. Iets wat bijna onmogelijk is.

Hoe weet je dat sneeuwkettingen verplicht zijn?


In alle Europese landen geldt dat je verplicht bent om sneeuwkettingen te gebruiken als dat staat aangegeven. Je herkent de sneeuwkettingenverplichting aan het blauwe verkeersbord met sneeuwkettingen er op (zie afbeelding hieronder). Daarnaast geldt natuurlijk dat je altijd je gezonde verstand moet gebruiken. Als automobilist ben je verantwoordelijk voor de veiligheid van jezelf, je passagiers en medeweggebruikers. 
Aansprakelijk en niet verzekerd zonder sneeuwkettingen

Zijn sneeuwkettingen verplicht in Oostenrijk?


Ja. Sneeuwkettingen zijn verplicht als dit met een bord staat aangegeven. Wanneer er geen verplichting geldt, mag je alleen met sneeuwkettingen rijden als er voldoende sneeuw op de weg ligt. Op die manier beschadig je de weg niet. Met sneeuwkettingen geldt een aangeraden maximum snelheid van 40 kilometer per uur. In de tunnels mag je dus niet met sneeuwkettingen rijden!

Let op: Tussen 1 november en 15 april zijn winterbanden verplicht in Oostenrijk. Bovendien moeten winterbanden minimaal een profiel van 4 millimeter hebben.

Zijn sneeuwkettingen verplicht in Duitsland?


Ja. Wanneer dit staat aangegeven met een bord, ben je verplicht om je kettingen om te leggen.

Zijn sneeuwkettingen verplicht in Italië?


Ja. In de Aostavallei zijn automobilisten verplicht om tussen 15 oktober en 30 april verplicht in de auto mee te nemen. Ook als er geen bord staat, kan bij aanrijding schuld worden toegewezen door het ontbreken van sneeuwkettingen. Dezelfde regels gelden ook in de provincie Milaan. Daar geldt de verplichting tussen 15 november en 31 maart.

Nee. In de rest van Italië geldt geen verplichting voor het meenemen van sneeuwkettingen.

Zijn sneeuwkettingen verplicht in Frankrijk?


Ja. In Frankrijk zijn sneeuwkettingen verplicht als dat staat aangegevens of wanneer het vanwege de weersomstandigheden noodzakelijk is.

Zijn sneeuwkettingen verplicht in Zwitserland?


Ja. In Zwitserland zijn sneeuwkettingen verplicht indien de weersomstandigheden dit noodzakelijk maakt. Daarnaast is het verplicht wanneer dat wordt aangegeven met het bekende verkeersbord. Met sneeuwkettingen om geldt een maximumsnelheid van 50 kilometer per uur. Het is verboden om in de Selisberg-, de St. Gotthard- en de San Bernardinotunnel met sneeuwkettingen om te rijden.

Winterbanden zijn in Zwitserland overigens niet verplicht (maar wel aan te raden).