Periode

Gebruiksvoorwaarden-tegoedbon-corona

Gebruiksvoorwaarden tegoedbon
 
1. Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op, en maken deel uit van, de tegoedbon, verstrekt door Snowtravel BV, met maatschappelijke zetel te Hasselt en ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0898.691.538 Snowtravel BV.
 
2. Deze tegoedbon wordt verstrekt overeenkomstig de bepalingen van het ministerieel besluit van 19 maart 2020 betreffende de terugbetaling van opgezegde pakketreizen (B.S., 20 maart 2020) als gevolg van de opzegging van de pakketreisovereenkomst van de reiziger, om reden van de coronacrisis
 
3.. De reiziger heeft niet het recht de tegoedbon te weigeren. Door gebruik te maken van de tegoedbon stemt de reiziger in met de toepasselijkheid van deze gebruiksvoorwaarden en verbindt hij/zij zich ertoe deze na te leven.
 
4. Deze tegoedbon op naam van de hoofboeker wordt verstrekt als gevolg van de opzegging om reden van de coronacrisis, van de reis dat werd geboekt onder dossiernummer, naam en heeft een waarde van zoals op de tegoedbon vermeld. 
 
5. De tegoedbon is op naam en niet overdraagbaar. De tegoedbon kan niet worden geruild, ingeruild of verkocht of worden uitbetaald in gelden.
 
6. De waarde van de tegoedbon staat eveneens vermeld op de voorzijde van de tegoedbon.
 
7. De organisator rekent geen bijkomende kosten aan voor het afleveren van de tegoedbon (opgelet: de waarde van de afgesloten verzekering wordt NIET opgenomen in deze tegoedbon en worden NIET terugbetaald). 
 
8. Deze tegoedbon is niet cumuleerbaar met een vroegboekkorting of andere kortingen, of voorwaarden die dienen als promotie.
 
9. Indien u wenst dat uw huidige geboekte reis overgezet wordt naar het volgend seizoen met dezelfde periode - bestemming – Hotel – incl. de opties die reeds in het seizoen 2019-2020 werd besteld en geboekt is dit mogelijk maar altijd afhankelijk van het reisaanbod dat beschikbaar is op het moment van de nieuwe boeking.
 
9.1 Na uw bevestiging dat de huidige reis onder dossiernummer (op de tegoedbon vermeld) volledig mag overgezet worden zullen de nieuwe documenten u automatisch bezorgd worden. Wanneer de volledige reis in zijn geheel wordt overgeboekt zullen er geen extra kosten worden aangerekend. Het is de verantwoordelijkheid van klant/hoofboeker, om te controleren dat een eventuele nieuwe geboekte (pakket-) reis van dezelfde aard en omvang zijn naargelang de bestelbon onder dossiernummer (op de tegoedbon vermeld). Als het blijkt bij u bevestiging voor omboeking de gekozen reis niet meer beschikbaar is kan de organisator niet verantwoordelijke worden gesteld of een bijkomende schadevergoeding verschuldigd zijn.
 
10. Het is mogelijk om een andere reis te boeken en de tegoedbon hiervoor te gebruiken die vervolgens in vermindering wordt gebracht (excl. de verzekering). Bij een wijziging t.o.v. de huidige boeking onder dossiernummer (op de tegoedbon vermeld) heeft de organisator het recht om administratieve kosten door te rekenen. De administratieve kost is afhankelijk van de ingreep, aanpassing en afwijking van het huidig dossier.
 
11. Zowel voor punt 9; 9.1;10 Is de organisator niet gebonden om de prijzen van het seizoen 2019-2020 aan te houden voor de (pakket-) reis (incl. ALLE opties van welke aard, type of omvang dan ook). Upgrades, extra’s, die worden doorgerekend en uiteraard door de klant bijbetaald.
 
12. De begunstigde van de tegoedbon is de natuurlijke of rechtspersoon die de opgezegde pakketreisovereenkomst heeft afgesloten (op naam van de hoofboeker) en deze is vermeld op de tegoedbon, handelende in zijn eigen naam en/of in naam en voor rekening van de reizigers wiens naam in de opgezegde pakketreisovereenkomst stond vermeld
 
13. De organisator heeft zekerheid gesteld voor de terugbetaling van de waarde van de tegoedbon in geval van financieel onvermogen, zoals voorzien in het koninklijk besluit van 29 mei 2018 betreffende de bescherming tegen insolventie bij de verkoop van pakketreizen, gekoppelde reisarrangementen en reisdiensten. De organisator is verzekerd bij Vereniging Vlaamse Reisbureaus (VVR) met maatschappelijke zetel te Brugge Koningin Astridlaan 29/0001 en ondernemingsnummer 0898.691.538
 
 
We danken u voor het vertrouwen in Snowtravel in deze onvermijdelijke en buitengewone situatie en hopen iedereen gezond en wel begroeten in het volgende seizoen
 
Het Snowtravel-team.


19 MAART 2020. - Ministerieel besluit betreffende de terugbetaling van opgezegde pakketreizen
 
03 April 2020. - Ministerieel besluit betreffende de terugbetaling van opgezegde pakketreizen
SLUITEN
Wij gebruiken cookies om het voor jou nog makkelijker en persoonlijker te maken. Met de cookies kunnen onze partners en wij advertenties aanpassen aan jouw interesses en kun je informatie delen via social media. Bezoek je onze website, dan ga je akkoord met het verwerken van de gegevens die zowel wij als onze partners hebben verkregen met behulp van deze cookies.