Momenteel gesloten

BFSI Trainer

OPLEIDING TRAINER

DOEL

De opleiding trainer beoogt een dubbel doel. De opleiding bouwt verder aan je didactische capaciteiten als skimonitor. Om deel te nemen aan deze opleiding behaalde je minstens reeds het diploma skileraar BFSI of gelijkgeschakeld diploma. De opleiding trainer bouwt verder op deze opleiding en bereid je voor om wedstrijdtechnieken aan te leren aan bedreven skiërs en wedstrijdskiërs. Naast het aanleren van de leerlijnen en de didactische opbouw wordt er tijdens de opleiding gewerkt aan het verfijnen en verbeteren van je eigen slalom– en reuzenslalomtechniek. Daarbij wordt de nadruk gelegd op het kunnen skiën van verschillende bochten op snelheid. Het diploma van trainer geeft recht op de internationale IVSI - skilerarenpas met jaarzegel.
INHOUD

De opleiding bestaat uit twee onderdelen. Een skitechnisch luik en een theoretisch gedeelte. Om te diplomeren als trainer moet je geslaagd zijn op beide onderdelen. Het skitechnisch gedeelte wordt gegeven en geëvalueerd in de bergen. De opleiding trainer wordt enkel op sneeuw georganiseerd omwille van de aard van het pakket techniek. Gedurende een week, van zaterdagmorgend tot vrijdagnamiddag, krijg je les in het hooggebergte. Er wordt van jou als cursist verwacht dat je minstens 80 % van deze week actief deelneemt om te mogen deelnemen aan het examen. Het deel theorie wordt in Leuven gegeven voor vertrek en het theoretisch schriftelijk examen wordt na de "praktijkweek" in Leuven afgenomen.
A. Skitechnisch luik:Het skitechnisch luik bestaat uit twee onderdelen : reuzenslalom (RS) en slalom(SL). Tijdens de week wordt hiervoor getraind. Afhankelijk van de weersomstandigheden en de pistecondities wordt tijdens de week ook het examen hiervan afgenomen. Het examen bestaat uit twee afdalingen RS en twee afdalingen SL, waarvan de beste tijd per onderdeel telt. Tijdens deze week wordt het skitechnisch examen op locatie afgenomen door minstens twee BFSI docenten. Het resultaat wordt op het einde van de week meegedeeld. Bij een onvoldoende is een herexamen mogelijk in het hooggebergte.
B. Theoretisch luIk: Voor je naar de bergen vertrekt worden er twee theoriedagen georganiseerd in België. Het theoretisch gedeelte bestaat uit volgende onderdelen:
  • Traceren 6u: Hierbij wordt je inzicht gegeven in het plaatsen van reuzenslalom of slalom. De verschillende combinaties van poorten wordt besproken en mogelijke hulpmiddelen die kunnen dienen om je trainingen te optimaliseren.
  • Specifieke conditietraining 5u: Bij de opleiding initiator kreeg je reeds algemene conditietraining. Nu gaan we al deze facetten uitgebreider bekijken met als doel een trainingsprogramma op te stellen voor je deelnemers.
  • Wedstrijdreglementen en FIS-puntenberekening 2u: Hier behandelen we de theoretische aspecten voor het correct traceren en skiën van een reuzenslalom of slalom. Tevens krijg je de basis voor het berekenen van FIS-punten.
  • Specifieke didactiek 16u: Doel, bewegingsopbouw, aangepaste oefeningen, foutenanalyse... van de tijdens de skiweek aangebrachte technieken worden ook bevraagd tijdens het theoretisch examen.
Algemeen totaal: 39u
 
EXAMENREGELING

Bij de examens worden twee onderdelen onderscheiden : theorie en techniek. Om te slagen moet een kandidaat voldoende (B-score) behalen per onderdeel. De kandidaten die op een onderdeel onvoldoende behaalden, moeten enkel dit onderdeel herkansen. Om toegelaten te worden tot het examen wordt een aanwezigheid van 80% op de praktijklessen vereist (met een maximale afwezigheid van 2 dagen).
Herexamen
Herkansingen zijn mogelijk voor theorie en techniek. Herkansingen (techniek en/of theorie) dienen binnen de drie jaar na het praktijkgedeelte afgelegd te worden. Herkansingen van theorie zijn steeds schriftelijk en worden afgenomen tijdens een georganiseerd theorie-examen. Na het afleggen van de herkansing praktijk moet ook onmiddellijk de herkansing theorie worden afgelegd. Tijdens het seizoen van de herkansing moet u tevens lid zijn. Herkansing techniek (RS en of SL) is enkel mogelijk in het hooggebergte en aansluitend bij een opleiding trainer. De aanvraag tot herkansing dient 1 maand vooraf per mail toe te komen.